Home Despre noi Contact

Eligibilitate card ISIC_________________________________________________________________
Orice elev sau student (inclusiv masterand sau doctorand sau ERASMUS) care urmeaza cursuri la zi - la liceu sau facultate - cu varsta minima de 12 ani, care urmeaza cursuri la zi ( nu se admit seral, frecventa redusa, invatamant la distanta) este eligibil pentru un card ISIC.

Documente necesare pentru eliberarea legitimatiei
- formular completat si semnat
- copie buletin de identitate
- copie carnet de elev/ student la zI/ adeverinta
- poza tip buletin
- dovada platii cotizatiei de membru

Valabilitatea cardului
Valabilitatea cardului ISIC este de 16 luni, incepand din luna Septembrie pana in luna Decembrie, inclusiv, a anului urmator. Va precizam ca valabilitatea legitimatiei ISIC este in conformitate cu ultima stampila de pe carnetul de student / anul de studiu mentionat pe adeverinta prezentata.

 

Eligibilitate card ITIC__________________________________________________________________
Orice cadru didactic la o institutie de invatamant acreditata si/sau recunoscuta de Ministerul Educatiei si Cercetarii ce activeaza cu norma intreaga.
Pentru acest tip de legitimatie nu exista limita de varsta
Sunt acceptati solicitanti indiferent de nationalitate sau tara de rezidenta

Documente necesare pentru eliberarea legitimatiei?
- formular completat si semnat
- copie buletin de identitate
- adeverinta cadru didactic cu norma intreaga
- poza tip buletin
- dovada platii cotizatiei de membru

Valabilitatea legitimatiei ITIC
Valabilitatea cardului ITIC este de pana 16 luni, incepand din luna Septembrie pana in luna Decembrie, inclusiv, a anului urmator.

 

Eligibilitate card IYTC_________________________________________________________________
Orice tanar cu varsta maxima pana in 30 de ani. Nu exista restrictii privind ocupatia aplicantului.
Sunt acceptati solicitanti indiferent de nationalitate sau tara de rezidenta.

Documente necesare pentru eliberarea legitimatiei
- formular completat si semnat
- copie buletin de identitate
- poza tip buletin
- dovada platii cotizatiei de membru

Valabilitatea cardului IYTC
Valabilitatea cardului IYTC este de 12 luni de la emitere.